Alfabetyczna lista usług

A

Abonament mieszkańca na drogach publicznych miasta Wałbrzycha ZDKiUM

D

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

I

Informacja na podatek leśny

Informacja na podatek od nieruchomości

Informacja na podatek rolny

J

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

W pr...

wyników