Alfabetyczna lista usług

L

Licencja na przewóz osób taksówką osobową

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

O

Opłata skarbowa

P

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego MOPS

R

Rejestracja urodzeń

S

Sprzedaż biletów okresowych ZDKiUM

U

Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnienie poprzez platformę ePUAP materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udzielenie / zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

wyników