Najpopularniejsze usługi

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Informacja na podatek od nieruchomości

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.

Wydanie odpisu aktu urodzenia

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata skarbowa

Wydanie odpisu aktu zgonu

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Rejestracja urodzeń

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

wyników