Najpopularniejsze usługi

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Informacja na podatek od nieruchomości

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.

Opłata skarbowa

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Rejestracja urodzeń

Wydanie odpisu aktu urodzenia

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

wyników