Najpopularniejsze usługi

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Informacja na podatek od nieruchomości

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydanie odpisu aktu urodzenia

Opłata skarbowa

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Rejestracja urodzeń

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Wydanie odpisu aktu zgonu

wyników