Najpopularniejsze usługi

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja na podatek od nieruchomości

Opłata skarbowa

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Rejestracja urodzeń

Przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego MOPS

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Sprzedaż biletów okresowych ZDKiUM

wyników