Najpopularniejsze usługi

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Abonament mieszkańca na drogach publicznych miasta Wałbrzycha ZDKiUM

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

W pr...

Udzielenie / zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego MOPS

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

wyników