Najpopularniejsze usługi

Informacja na podatek leśny

Sprzedaż biletów okresowych ZDKiUM

Wydanie odpisu aktu małżeństwa - odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia

Uwaga!: od dnia 21.04.2020r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji e-usługę umożliwiającą wnioskowanie o odpis aktu stanu cywilnego online (odpis można uzyskać od ręki w wersji elektronicznej)
-wniosek może dotyczyć odpisu Wnioskodawc...

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Informacja na podatek rolny

Wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Licencja na przewóz osób taksówką osobową

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnienie poprzez platformę ePUAP materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

wyników