Nazwa usługi: Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
Kogo dotyczy: Każdy ubiegający się o wydanie wypisu i wyrysu z projektu miejscowego planu /zmiany planu/ zagospodarowania przestrzennego
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
   
Opłaty: Opłata za wypis z planu: do 5 stron – 30 zł , powyżej 5 stron – 50 zł
Opłata za wyrys z planu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą
stronie formatu A4 – 20 zł
b) nie więcej niż – 200 zł
Opłata za zaświadczenie – 17 zł
   
Czas realizacji: Do 14 dni
   
Tryb odwoławczy: Brak trybu odwoławczego
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2726