Nazwa usługi: Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
   
Kogo dotyczy: O zaświadczenie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r., Nr 187, poz. 1330)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r., Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony formularz elektroniczny
   
Opłaty: 17 zł

Nr konta : BANK PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935
   
Czas realizacji: Do 7 dni od daty złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 4128