Nazwa usługi: Rejestracja urodzeń
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.
  • Dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu)
  • Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa (do wglądu).
    Nie przedstawia się odpisu skróconego aktu małżeństwa rodziców dziecka, jeżeli akt ten został sporządzony w tym samym urzędzie stanu cywilnego.
  • Odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa (do wglądu)
  • Odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa (do wglądu)
  • Odpis skrócony aktu zgonu męża - w przypadku gdy matka dziecka jest wdową (do wglądu).
  • karta urodzenia
  • karta martwego urodzenia
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1361