Nazwa usługi: Wydanie odpisu aktu zgonu - odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa-z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 705)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport)
  • Podanie
  • Udokumentowanie prawa do otrzymania odpisu (pokrewieństwo – wstępni, zstępni w linii prostej, małżonek, rodzeństwo), wykazanie interesu prawnego, pełnomocnictwo
   
Opłaty: - odpis zupełny - 33 zł
- odpis zupełny po przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg sprzed 01.01.1946r. - 39 zł
- odpis skrócony - 22 zł
- odpis skrócony na druku wielojęzycznym – 22 zł
- zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24 zł
- pozostałe zaświadczenia np. potwierdzenie złożenia wniosku, o planowanym terminie ślubu - 26 zł
- pełnomocnictwo – 17 zł
w ustawie o opłacie skarbowej wymienione zostały przypadki zwolnień z opłaty i sprawy nie podlegające opłacie
Opłatę uiścić można kartą lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:
bank Millenium nr 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252, w przypadku płatności z zagranicy BIC Swift BIGBPLPW Iban PL51 1160 2202 0000 0004 9251 5252
   
Czas realizacji: Niezwłocznie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w przypadku aktów przenoszonych do rejestru stanu cywilnego z ksiąg tut. USC, w ciągu 10 dni roboczych w przypadku konieczności zlecenia wprowadzenia aktu do rejestru innemu USC
   
Tryb odwoławczy: Wojewoda Dolnośląski za pośrednictwem Kierownika USC
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3675